Svenska Engelska

 

Välkommen till Kyl & Värmepump Importörerna

Kyl & Värmepump Importörerna grundades i mitten av 80-talet och har sedan dess arbetat för att stärka importörens roll på den svenska kyl- och värmepumpsmarknaden.

Föreningen har idag ett 20-tal av de större importföretagen som medlemmar. De flesta medlemmarna har hela den svenska kylmarknaden som arbetsfält.

Kyl & Värmepump Importörernas medlemmar bildar tillsammans, förutom ett starkt nätverk i branschen också en stark part i diskussioner med den svenska kylmarknaden.

Mer om vår verksamhet finns att läsa i föreningens stadgar.

Vi arbetar också med statistikinsamling som stöd för medlemmarnas agerande vid t.ex. investeringar och andra marknadsföringsfrågor.

Föreningen är en av stiftarna i Kylbranschens Samarbetsstiftelse, KYS, www.kys.se, som har till uppgift att stödja kvalificerade forsknings- och utvecklingsprojekt samt utbildningssatsningar i syfte att verka för hög kvalitet på kylanläggningar och värmepumpar och för hög kompetens hos dem som installerar och underhåller sådana anläggningar.

Genom KYS är föreningen också delägare i Incert AB, www.incert.se, som sysslar med certifiering av installatörer och företag.

Medlemskap i Kyl & Värmepump Importörerna

Företag som arbetar som importör inom kyl- och värmepumpbranschen och har intresse av att delta i branschens utveckling kan söka medlemskap i föreningen. Underlag för detta finns under fliken Bli medlem.

Kontakta Kyl & Värmepump Importörerna

Under fliken Kontakt finner ni alla uppgifter för att nå föreningens kansli.