Svenska Engelska

Upp till 10 års Trygghet på Kyl-/Värmepumpsanläggningen!

 

Kyl och Värmepump Importörerna, KVI har tillsammans med Arctic Seals AB tagit fram en förmånlig trygghetslösning som gäller mot företag, juridisk person eller enskild firma.

Trygghetsförsäkringen gäller enbart för produkter som säljs via KVI:s medlemmar, och syftet är att skapa en ökad trygghet för slutkunden.

De två första åren avtalas, som vanligt, villkoren för garanti/ansvar vid fel mellan återförsäljaren/installatören och slutkunden. Försäkringen tecknas i samband med datum för installationen och träder i kraft från och med år 3, och gäller 3 år framåt till dess att anläggningen är 5 år. När det har gått 5 år finns en möjlighet till årlig förnyelse upp till hela 10 år.

Efter inledande garanti/ansvar för fel finns det möjlighet för en installatör att välja mellan en maskinskadeförsäkring eller en trygghetsförsäkring för åren 3-5.

Det enda du som installatör behöver göra:

Vill du veta vad försäkringarna kostar just för ditt projekt, vänligen skapa en inloggning och logga in på www.arctic.se/kvi